En båt som huvudsakligen drivs fram mekaniskt med hjälp av en motor är en motorbåt. Motorn kan antingen sitta utombords eller inombords och kallas då ofta utombordare respektive inombordare. Idag är det vanligt med förbränningsmotorer men elmotorer, som är mycket vänligare för miljön är på framfart. Nackdelen med elmotorer är deras låga batterikapacitet.

Motorbåtar finns i många varianter, storlekar och utföranden. De kan vara av trä, plast, aluminium eller stål. Det sistnämnda är vanligare för större motorbåtar, så kallade motoryacht. Det tänkta användningssättet styr ofta vilken skrovform en motorbåt har. Båtar med rundbottnad skrov ger lågt skrovmotstånd och är vanligtvis långsammare och mjukare i sjö. V-bottnade skrovformer ger mindre motstånd i höga hastigheter men slår hårdare i sjö. Det finns också en form av tvåstegsbottnad skrovform som är vanligast i motorbåtar som ska användas för tävling eftersom de ger det lägsta skrovmotståndet i höga hastigheter.

Några vanliga typer av motorbåtar är bland andra snipan, hardtopbåt, daycruiser och kabinbåt. Snipan är en inombordsbåt och vanlig familjebåt som oftast inte är längre än 12 meter. Hardtopbåtar är också relativt små men är till skillnad från snipan utrustad med en utombordare. Daycruisern är en större motorbåtsvariant som passar för långa dagsutflykter på sjön medan den ännu större båtvarianten är kabinbåten som är anpassad för övernattning.