En båt är en mindre farkost som drivs fram genom vatten. Vanligen är den utformad som ett avlångt skal vars långsidor är utåtbuktande och fören är spetsig. Det finns en mängd olika typer av båtar. Ett sätt att dela in dem på är genom dess antal skrov. Skrov på en båt är båtens sidor tillsammans med bottnen. Det man kan säga för många utgör den konventionella båttypen och de som bäst stämmer in på beskrivningen av hur en båt är utformad är båtar med bara ett skrov. Ekor, många segelbåtar, större färjor med mera är ofta så kallade enskrovsbåtar. Surfingbrädan räknas också som en båtvariant och den har bara ett skrov.

Exempel på flerskrovsbåtar är katamaranen och trimaranen. Medan en katamaran har två skrov i sidled om varandra är trimaranen byggd av ett huvudskrov och två mindre parallella. Flerskrovsbåtar är allmänt mycket snabbare och mer stabila än enskrovsbåtar. Ju större avståndet är mellan skroven i en flerskrovsbåt desto mer ökar dess stabilitet. Ju smalare skroven är desto snabbare kan båten bli eftersom smala skrov håller motståndet av vågor som bildas lägre än vad breda skrov gör.

Ett annat vanligt sätt att indela de olika typerna av båtar baserar sig på sättet båten drivs fram. Utifrån denna indelningsgrund finns tre huvudgrupper av båtar. Först och främst har vi roddbåtar som drivs fram av den mänsklig muskelkraft med hjälp av åror. Sen har vi segelbåtar där vindkraften utgör den framdrivande mekanismen med hjälp av segel. Sist men inte minst har vi motorbåtar med mekanisk drift som främsta framdrivningsmekanism.

När det kommer till träbåtar har det huvudsakligen funnits två olika sätt att bygga dessa på: skalmetoden och skelettmetoden. Äldst är den så kallade skalmetoden genom vilken båtens understa del (kölen) monteras tillsammans med änderna (stävarna) på den så kallade stapelbädden för att därefter bygga på skrovets yttre skal. Efter det byggs bottenstocken och spanten (den invändiga stommen) in. Skelettmetoden går istället ut på att innan påbyggandet av skrovets yttre skal resa spanten och stävarna tillsammans på kölen. För klinkbyggda båtar har skalmetoden så gott som alltid använts i Norra Europa. Den är i modern tid fortfarande vanlig i Skandinavien.

Den så kallade Hjortspringsbåten är daterad från 300-400 f.Kr. och är en av de äldsta påträffade båtarna i Skandinavien. Den är 21 meter lång. Det allra äldsta båtfyndet i Sverige är en stockbåt som är daterad till mellan 700-500 f.Kr.