En segelbåt är en båt vars framdrivningsmekanism helt eller delvis utgörs av vindkraft med hjälp av segel. Segelbåtar är oerhört populära att använda, såväl fritidssysselsättning som för transport och under sommaren finns det fullt av dem i den svenska skärgården.

De segelbåtar som används för transport utgör den ena av två huvudtyper av segelbåtar, så kallade seglande allmogebåtar. Svenska varianter av allmogebåtar är gotlandssnipan, blekingsekan och kosterbåten. De norska allmogebåtarna som tidigare användes kallas Nordlandsbåtar vars rigg är anpassad till de plötsliga vindkasten i norska fjordar. Segelbåtar som används på fritiden utgör den andra huvudtypen av segelbåtar. Den finns i många olika varianter och storlekar. Till denna grupp hör även kappseglingsbåtar för jordenruntresor som ofta är över 20 meter långa. Större kappseglingsbåtar kallas också racing yachts.

En typ av kappseglingsbåt är en så kallad skärgårdskryssare exempel på. En skärgårdskryssare är byggd efter en särskild regel; skärgårdskryssarregeln, som skapades med avsikten att öka antalet bra men inte allför dyra och maffiga båtar. Regeln bygger på att skrovstorleken på båten praktiskt taget ska vara fri medan segelarean ska vara begränsad.

Den minsta typen av segelbåt för fritidssegling är jollen. Den rymmer oftast inte fler än 1-2 personer. Jollen är en bra nybörjarbåt eftersom den också är lättstyrd. Det finns också så kallade kölbåtar som är snäppet större än jollen och vars köl är fast. Jollen har istället för fast köl så kallat centerbord. Förutom att centerbordet är rörligt skiljer den sig från kölen genom att den motverkar båtens lutning vid segling med sidvind. Segelbåtar finns också i flerskrovsvarianter som katamaraner och trimaraner. Dessa är generellt snabbare och stabilare än övriga segelbåtar. De kan också vara lättare att lägga till med och är inte lika djupgående.