Ingen seglare tycker väl att det är roligt att ta upp båten för säsongen, men det arbete man utför inför vintern kommer att löna sig när man väl får lägga i båten på vårkanten igen, då man kan segla iväg i en problemfri båt.

Det första man bör göra, direkt efter att man har tagit upp båten, är att göra rent båtens botten. Detta eftersom det blir mycket svårare att ta bort beväxning och havstulpaner efter att de har torkat. Det är dock inte bara botten som måste rengöras – man bör tvätta av hela båten, både utvändigt och invändigt. På båtens insida, det vill säga i ruffen, är det också viktigt att man tömmer båten och öppnar upp skåp och luckor. Annars finns risken att fukt och eventuellt skräp orsakar mögel i båten. Självklart måste man också se till att motorn är i ordning inför vintern, och i det fallet är det bäst att följa motortillverkarens egna anvisningar. Det kan också vara en bra idé att förvara motorn separat, i ett låst utrymme, om man har en utombordare. Slutligen bör man se till att stöttorna och vaggan är hela och inte har angripits av ruttnad, samt täcka båten ordentligt.

Eftersom det blir en hel del att göra under perioden då man tar upp båten kan det vara skönt att slippa eventuella andra projekt, till exempel om man håller på att flytta samtidigt. Då kan det vara läge att ta hjälp med flytten, till exempel genom att beställa flyttstädning i Göteborg eller någon annan svensk stad på Prohomeservice.se. Då får man mer tid över till båten, och kan koncentrera sig på att ordna en så bra vinterförvaring som möjligt.

Det finns dock de som menar att man inte behöver plocka upp båten överhuvudtaget under vintern, och att man till och med kan segla vintertid. Detta eftersom moderna plastbåtar klarar av att ligga kvar i vattnet året runt, och bara plockas upp då och då för rengöring och underhållning. Vilken metod man väljer är upp till var och en.