Rederibranschen innefattar egentligen all verksamhet som har någon koppling till sjöfart. Svensk Sjöfart är den organisation som organiserar sjöfart för lite större rederier i Sverige. Det finns många olika arbeten inom rederibranschen. Många arbeten är inriktade på den administrativa delen av verksamheten. Det finns exempelvis många regler som man måste leva upp till vad gäller bland annat säkerheten på båtarna. Det är vanligt att ägare av större båtar hyr ett managementbolag till sina båtar som tar hand om allt från det administrativa till att sköta driften på båtarna. Personal på båtarna inkluderar vanligtvis matroser, ingenjörer och en kapten. Antalet personer som arbetar på båtarna har drastiskt minskat under de senaste 20-30 åren, främst för att man har mindre ekonomiska marginaler att röra sig med.

Skrotade skepp och miljöpåverkan

Att transportera gamla skepp till länder i bland annat Asien för skrotning är ett vanligt fenomen. Det är dock förbjudet att exportera farligt avfall till länder utanför EU. Trots detta har rederibolagen fortsatt att transportera fartyg till exempelvis Indien för att skrota fartygen där. Man har på sätt och viss undkommit lagarna då man transporterat hela skepp och inte bara skrot till dessa länder. Det pågår nu en utredning av skrotade fartyg för att fastställa ifall det är att betrakta som olaglig verksamhet. Minst 12 svenska fartyg har transporterats till indiska Alang sedan 2011. Man är främst oroliga för att skrotningen inte sker med korrekta metoder, vilket leder till miljöfarligt avfall, och för att de som arbetar med skrotningen utsätts för stora hälsorisker. De största anledningarna till att gamla svenska fartyg transporteras till andra länder är för att de får betalt för skeppet och för att de slipper ta ansvar för skrotningen.

Rederibranschen har minskad lönsamhet

Det har länge pågått en nedskärning av egentligen alla verksamheter inom rederibranschen. En av anledningarna till detta är att behovet för att transportera saker inte längre är lika stort. En annan förklaring är den kraftiga expansion av så kallade container-flottar som började kring 2011. Dessa fartyg byggdes när oljepriserna var höga, med avsikten att kunna transportera mera saker med lägre hastigheter. Idag är dock oljepriserna låga och det har inte gynnat rederibranschen att ha stora fartyg som kan ta stora laster. Antalet arbetsplatser på båtarna fortsätter också att minska drastiskt. En båt som för 10-20 år sedan hade 25-30 personer på båtarna nöjer sig idag med att ha 8-10 arbetare. Det har också gjort att arbeten försvinner från Sverige, då det är billigare att ha personal från exempelvis Sydostasien eller Baltikum. Krisen i rederibranschen kommer förmodligen fortsätta och det kan bli mer vanligt med exempelvis fakturaköp och dylikt.