En motor på en segelbåt “ska brumma lite” tycker somliga, men för en ökad trivsel långsiktigt ombord på en båt, är det nog bäst att ljudisolera så gott det går. På vissa båtar blir den öppna hytten som en resonanslåda för motorbullret. Kan motorn ligga på “rätt” sida akterspegeln, så minskas ljudet dramatiskt. Men en utombordare kanske inte alla gånger är ett alternativ. Då blir lösningen att optimera ljudisoleringen till båten hos SilentSwede, där man kan välja det mesta inom bra båtisolering.

Gör det själv

Den absolut viktigaste regeln är att isolera alla håligheter som annars riskerar att agera resonanslådor åt motorljudet, därefter kan man koncentrera sig på alla nakna ytor. När man införskaffat ordentlig och för ändamålet avsedd ljudisolering, kan man med rätt information göra isättningen helt själv. Att ljuddämpa och isolera är dock två helt olika saker. Bra är att först ta reda på hur väggarna inne i motorrummet ser ut i båten. Det kan även vara bra att registrera hur ljudet ändrar sig vid olika hastigheter och på det sättet sätta sig in i, vilken frekvens man ska ljudisolera mest emot. Det finns en mängd olika ljudisolerings-tips och knep inom skeppsbyggnad och det kan vara en god idé att se över exempelvis Youtube om någon isolerat just din båttyp.

Ljuddämpning för båt

Ger man sig ut på sjön, vill man även kunna njuta av tystnaden emellanåt och då är det viktigt att bullret från motorn inte stör mer än den behöver göra. Dieselmotorer i fartyg skapar ofta en väldigt kraftig bullernivå som i sin tur kräver effektiv ljudisolering. Många gånger är ljudisoleringen bristfällig för att man har velat spara in på vikten. De hårda material som allt oftare används inom båtbygge idag, leder till att behovet av ljudisolering ökar allt mer. Inom yachtbyggnad exempelvis använder man som regel material såsom glasfiberförstärkta plaster, stål, aluminium, trä. En god design måste följa dessa material för att nå en god komfort, vad gäller ljudupplevelsen. Yachter som körs inom EU måste uppfylla CE-standarden, som även reglerar bullernivån. På [naturvårdsverket:https://www.naturvardsverket.se/Amnen/Buller/ ] samlar man även in årligen information om buller ute i våran skärgård. Den finns även rad fall där boende längs kusterna störst av bullret från båtar och det har varit föremål för HD.

Risker med buller

Väljer man att inte ljudisolera är det bra att tänka på att buller medför vissa lrisker för hälsan, och kan leda till en del oönskade konsekvenser. Starkt buller kan påverka dig både tillfälligt som långsiktigt. Ofta behöver man höja rösten för att tala, och när man stiger iland, märks hur rösten blivit hes. Allvarligare skador är hörselnedsättning, kronisk huvudvärk och trötthet. Buller kan t.o.m leda till depression och skapar generellt sätt en sämre atmosfär att verka i tillsammans med andra.